Real Estate Guidebook 2017/2018

Wersja polsko-angielska / Polish-English version

Księgowo-podatkowe studia przypadku
w sektorze nieruchomości

Accounting & Tax Case Studies
in the Real Estate sector

To już trzecia edycja przewodnika, który porusza zagadnienia księgowe i podatkowe w branży nieruchomości dla deweloperów oraz inwestorów.

Z perspektywy deweloperów, przedstawiamy studia przypadku na każdym z etapów inwestycji: od fazy przygotowania, przez etap budowlany, rozliczenie i komercjalizację projektu deweloperskiego, aż po jego sprzedaż.

Z myślą o inwestorach i właścicielach nieruchomości inwestycyjnych opisujemy w szczególności: strukturę nabycia nieruchomości, rozliczenie nabycia projektu, proces wynajmu i bieżące utrzymanie, a także restrukturyzację inwestycji w nieruchomość, strukturę wyjścia z inwestycji i sprzedaż.

This is the third edition of our accounting and tax guidebook for the construction and real estate market.

We present case studies from the developers’ perspective at each stage of the investment process: starting from the preparation and construction phase, continuing with the settlement of the development project and putting it into commercial use, all the way through its sale.

For investors and owners of investment properties we describe in particular: structure and settlement of property acquisition, lease and ongoing maintenance, as well as the restructuring of real estate investments, even the exit structure and sale of property.

Pobierz / Download guidebook

Na podany adres e-mail prześlemy publikację. / You will receive the
guidebook by e-mail.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

Przewodnik pomyślany jest jako wsparcie dla działów finansowo-księgowych mierzących się, w codziennej praktyce bądź przy okazji sporządzania sprawozdań finansowych, ze skomplikowaną materią podatkowo-rachunkową w obszarze nieruchomości i budownictwa.

W szczególności analizujemy:

  • ujęcie przychodów z tytułu realizacji projektu deweloperskiego (w świetle nowych przepisów związanych z implementacją MSSF 15)
  • leasing – kluczowe zmiany związane z regulacjami zawartymi w MSSF 16
  • odwrotne obciążenie VAT przy niektórych usługach budowlanych
  • zagadnienie implementacji dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD)
  • zmianę przepisów dotyczących wkładów niepieniężnych w innej postaci niż przedsiębiorstwo.

Our guidebook is designed to assist financial and accounting departments in not only their day-to-day activities but also when facing complex tax and accounting issues when preparing tax returns and financial statements for the real estate or construction sector respectively.

We analyze in particular:

  • recognition of revenue related to the execution of the development project (in light of the new regulations related to the implementation of IFRS 15)
  • leasing – key changes related to the regulations contained in MSSF 16.
  • VAT reverse charge that had been recently introduced for some certain enumerated construction services
  • the issues related to the ATAD implementation
  • the modification of provisions concerning non-cash contributions with the exception of an enterprise.

Nasi eksperci / Our Experts

Małgorzata Dankowska Doradca podatkowy, Partner Tax Advisor, Partner TPA Poland
Maciej Krokosiński Dyrektor, Dział audytu Director, Audit Deparment TPA Poland

Napisz do nas / Contact us

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

O nas / About us

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.

Więcej na: www.tpa-group.pl

TPA is the leading international consultancy group providing comprehensive business advisory services in 11 countries of Central and South-Eastern Europe.

In Poland, TPA belongs to the leading advisory companies. We provide international concerns and large national enterprises with effective business solutions in strategic tax advisory, transactions and corporate finance, financial audit, accountancy outsourcing and payroll administration, as well as personnel advisory.

TPA is an independent member of the Baker Tilly Europe Alliance and is thus able to provide its clients with services by one of the largest networks of tax advisors, auditors, accountants and consultants in the world.

See more at: www.tpa-group.pl