Real Estate guidebook 2018/2019
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector

 

What’s new in taxation
of Polish Real Estate Market? 2018/2019
Nowości w opodatkowaniu polskiego
rynku nieruchomości 2018/2019
Real Estate guidebook 2018/2019
Księgowe studia przypadku w sektorze nieruchomości
Zapraszamy do lektury czwartej już edycji przewodnika dla branży budowlanej oraz nieruchomościowej w odświeżonej konwencji.
Został on zaplanowany w sposób bezpośrednio nawiązujący do specyfiki działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Będzie więc wsparciem dla działów finansowo-księgowych mierzących się w codziennej praktyce z zagadnieniami księgowo-sprawozdawczymi.
Prezentowane rozwiązania księgowe zostały oparte na regulacjach MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek w okresie od 1 stycznia 2018 r.
Real Estate guidebook 2018/2019
Accounting Case Studies in the Real Estate Sector
We present the fourth edition of our guidebook for the construction and real estate market, this time in a refreshed form.
The layout of this guidebook has been designed to mirror the order in which real estate companies operate and carry out investment activities.
It will assist financial and accounting departments when facing complex accounting and reporting issues.
The presented accounting solutions are based on the IFRS that all financial reports for the period beginning January 1, 2018, will have to abide.

Pobierz / Download guidebook

Na podany adres e-mail prześlemy wybrane publikacje.
You will receive selected publications by e-mail.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

W świetle zmieniających się regulacji podatkowych kluczowe staje się wypracowanie odpowiednich standardów i praktyk.

Mimo stosunkowo nowych przepisów i projektów ustaw, zebraliśmy, skomentowaliśmy i przedstawiliśmy najważniejsze z nich w formie publikacji:

What’s new in taxation
of Polish Real Estate Market? 2018/2019
  • Co nowego w opodatkowaniu rynku nieruchomości w Polsce?
  • Minimalny podatek dochodowy (od nieruchomości komercyjnych) 2.0.
  • Ograniczenia możliwości odpisania kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych od podatku
  • Problematyczne finansowanie przy fuzjach
  • Odwrócony vat dla usług budowlanych.

The development of certain standards and practices becomes crucial in the light of changing tax regulations.

Although the tax regulations and draft bills are still relatively new, our experts have collected, commented on and presented the most important of them in the following publications:

What’s new in taxation
of Polish Real Estate Market? 2018/2019
  • What’s new in taxation of Polish real estate market?
  • Minimum income tax (on rented commercial real estate) 2.0
  • Limitation of the financial costs and intangible services cost for tax deductibility purposes
  • Mergers: restricted debt-push down
  • Reversed VAT on construction services.

Nasi eksperci / Our Experts

Małgorzata Dankowska Doradca podatkowy, Partner Tax Advisor, Partner TPA Poland
Paulina Nawrat Doradca podatkowy, Manager Tax Advisor, Manager TPA Poland
Krzysztof Dziekoński Partner, Dział audytu i doradztwa gospodarczego Partner, Audit & Business Advisory TPA Poland
Maciej Krokosiński Dyrektor, Dział audytu i doradztwa gospodarczego Director, Audit & Business Advisory TPA Poland

Napisz do nas / Contact us

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

O nas / About us

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego,  corporate finance, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym i doradczym.

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych.

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej.

www.tpa-group.pl
www.bakertilly.pl

TPA is a leading international consulting group, offering comprehensive business advisory services in 11 countries of Central and Southeastern Europe.

In Poland, TPA is one of the largest consulting companies. We provide international corporations and large domestic companies with effective business solutions in terms of tax advisory, transaction advisory, financial audit, corporate finance, accounting outsourcing as well as payroll administration services and HR consulting.

Legal services, offered since 2018 under the Baker Tilly Woroszylska Legal brand, have been a natural addition to our interdisciplinary services. The law firm team consists of lawyers with many years of international experience in the field of transactions, litigation and advisory.

TPA Poland and Baker Tilly Woroszylska Legal are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland – one of the largest global networks of independent consulting companies.

As a member of Baker Tilly International, we combine the advantages of integrated, interdisciplinary ‘one-stop-shop’ services with local expertise and global reach of the advisory group.

www.tpa-group.pl
www.bakertilly.pl